Raporty oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
i rejestracja w CPNP

Raport oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

Rejestracja produktów kosmetycznych
w CPNP

Porady w obszarze bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

W państwach Unii Europejskiej, a więc również w Polsce obowiązują przepisy prawa dotyczące kosmetyków:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. [otwórz dokument]
  • Ustawa o produktach kosmetycznych ( od 1 czerwca 2018 r.). Do bezpieczeństwa kosmetyków odnosi się Art. 3 Rozporządzenia

Artykuł 3
Bezpieczeństwo

Produkt kosmetyczny udostępniany na rynku powinien być bezpieczny dla zdrowia ludzi w  normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania, ..
A w związku z Art. 3 jest Art. 10

Artykuł 10
Ocena bezpieczeństwa

„Aby wykazać zgodność danego produktu z art. 3, przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna zapewnia przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu na podstawie odpowiednich informacji i sporządzenie raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego zgodnie z załącznikiem I.”

Na zlecenie klientów wykonujemy raporty oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych zgodnie z wyżej wymienionymi aktami prawnymi

Safety Assessor
Andrzej Sikorski

ZAUFALI NAM